DHL KAUBA PAKENDAMISE JUHEND

 

SOBIV PAKENDAMINE TAGAB KAUPADE OHUTU JA TURVALISE KÄSITLEMISE

DHL Freight terminalivõrgustiku kaudu liikuvatele kaupadele kehtivad kaalu- ja mõõdupiirangud, et tagada kõikide kaupade ohutu ja turvaline käsitlemine meie terminalides ja sõidukites. Raskeid, suuremõõdulisi ja kaubaalustel olevaid saadetisi tuleb pakendada Freight terminalivõrgustikus liikumiseks sobival viisil.

DHL Freightis kasutatavad kaalu- ja mõõdupiirangud peegeldavad meie hoonete ja veovahendite üldist võimekust. Suuremad ja raskemad esemed vajavad erilahendusi, sest need ei pruugi sobida standardveovahendisse. Lisaks ei ole kaupa võimalik kahveltõstukiga käsitleda ja tagaluugiga autole laadida.

DHL Freight julgustab oma kliente antud kauba pakendamise juhendit kasutama. Juhendi eesmärk on parandada pakendamise üldist kvaliteeti illustreerivate näidetega. Antud juhend ei asenda ühegi tootmisharu pakendamise norme, vaid selgitab minimaalseid standardeid, mida DHL Freight jälgib, et hoida ära kaupade, veovahendite ja töötajate vigastusi.

DHL Freight võib keelduda kauba korjest, kui kauba pakend on ebapiisav.


Tutvu DHL Freight kauba pakendamise juhendiga

Lisaküsimuste korral võta ühendust enda müügiesindajaga või kohaliku klienditeenindusega, aadressil transport.estonia@dhl.com või telefonil +372 6 808 401