MISSIOON & VISIOON

 

2009. aastal sõnastasime tulevikueesmärgid oma strateegias 2015, sealhulgas ka missiooni ja visiooni oma ettevõttele. Oma visiooniga "The Logistics Company for the World" , rõhutame soovi olla  maailma juhtiv logistikaettevõte. See ei tähenda ainuüksi seda, et rahvusvahelise ettevõttena oleme esindatud enam kui 220 riigis ja piirkonnas või, et oleme sageli logistikaettevõtetest esimesed, kes laienevad uutele turgudele. Meie visioon rõhutab soovi olla logistikateenuste pakkuja, mida inimesed eelistavad. Soovime olla esimene valik mitte üksnes kaupade saatmisel, vaid ka esimene valik töötajatele ja investoritele.

 

Meie visioon on laiemalt kajastatud meie missioonis: "Excellence. Simply Delivered". See peegeldab meie soovi lihtsustada oma klientide elu; muuta oma kliendid, töötajad ja investorid edukateks; anda positiivset ühiskondlikku panust; ning oma eesmärkide saavutamisel näidata alati üles austust teiste suhtes.

 

Täna liigume strateegia 2020 suunas: "Focus.Connect.Grow", mis kajastab meie prioriteete tulevasteks aastateks ja rõhutab eesmärki saamaks logistikaettevõtteks, mis kujundab logistikavaldkonda. Eesmärgi saavutamiseks jätkame püüdlemist olemaks eelistatuim teenusepakkuja, tööandja ja investeering.

 

Teie edu on ühtlasi meie edu

Usume kindlalt, et kõigi nende eesmärkide poole püüdlemine on nii meie kui ka teiste huvirühmade: klientide, töötajate, investorite ja kogu planeedi huvides. Kõigile neile inimestele loome lisaväärtust ühiskonna ees vastutustundlikult töötades. Selle jaoks on meie kontsernil arvukalt programme ja ettevõtmisi, mis kõik koonduvad „Living responsibility“ moto alla.

 

Sihikindel ettevõte

Oleme uhked panuse üle, mida oma igapäevase tööga teeme. Logistikat on vaja iga punktist A punkti B toimuva transpordi teostamiseks. Selle lihtsa tõe taga peituvad miljonid lood. Kogu maailma teenindava logistikaettevõttena oleme kaubanduse selgroog. Me tagame kaupade sihtkohta jõudmise, olgu nendeks siis eluliselt vajalikud ravimid; sünnipäevakingitus maailma teises otsas elavalt sõbralt või mõne toote prototüüp, mis on tulevase ettevõtte eksistentsi aluseks. Me ei toimeta üksnes pakke ja konteinereid õigeaegselt sihtkohta, vaid me tarnime heaolu, me tarnime tervist, edendame kasvu ja tarnime rõõmu. Me ühendame inimesi ja teeme nende elu paremaks igapäevaselt.