KESKKONNA- JA ENERGIAPOLIITIKA


DHL Freight jaoks on keskkonnakaitse üheks olulisimaks äristrateegia osaks. Me usume, et keskkonnakaitse ja äriedu ei käi üksnes käsikäes, vaid on teineteisest tihedalt sõltuvad. Meie eesmärgiks on hallata toimivat ja jätkusuutlikku logistikavõrgustikku ning tegutseda kooskõlas kõigi DPDHL GOGREEN strateegia põhimõtetega.

Optimeeritud marsruudid, alternatiivsed veovahendid ja energiatõhusad laod - need on viisid, kuidas vähendada kliimat kahjustavaid CO2-emissioone ja muid keskkonda ohustavaid mõjusid kaupade transportimisel ja ladustamisel.

Globaalse maanteetranspordi- ja logistikateenuste pakkujana kinnitab DHL Freight, et energiatõhusus ja keskkonnakaitse on meie äristrateegia keskne osa. Oleme teadlikud, et meie tegevusel on loodusele märkimisväärne mõju, mistõttu oleme pühendunud vähendama mõju keskkonnale ja kasutama energiat oma tegevuses efektiivsemalt. Enda tegevust järjepidevalt täiustades, soovime parendada oma energiatõhusust ning seeläbi oma energiatulemuslikkust, võttes ühtlasi arvesse ettevõtte majanduslikku suutlikkust. DHL Freight Eesti keskkonna- ja energiapoliitika on täielikult kooskõlas Deutsche Post DHL Group keskkonna- ja energiatõhususe põhimõtetega ning meie CO2-tõhususe suurendamise strateegiaga GOGREEN.


Koostöös kõigi oma huvigruppidega tagame me alljärgneva saavutamise:

LUUA MEIE KLIENTIDELE VÄÄRTUST

 • Aidata klientidel hinnata ja vähendada meie teenuste poolt tekitatavat ökoloogilist jalajälge.
 • Võimaldada keskkonda minimaalselt koormavaid ning energiatõhusaid tooteid ja teenuseid, et aidata kliente nende keskkonna- ja energiaalaste eesmärkide saavutamisel.

KAASATA MEIE TÖÖTAJAID

 • Tunnustada meie töötajate pühendumust ja aktiivset osalust, sealhulgas kommentaare ja parandusettepanekuid kui olulist panust meie pideva parendamise protsessi.
 • Võimaldada informatsiooni ja asjakohaseid koolitusi keskkonna- ning energiatõhususe teemadel, mis aitavad kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele.
 • Pakkuda töötajatele võimalusi võtta osa või panustada erinevatesse keskkonnakaitse initsiatiividesse.

OLLA KESKKONNASÄÄSTLIKUD JA ENERGIATÕHUSAD

 • Järgida kehtivaid keskkonna- ja energiakasutust käsitlevaid riiklikke ja rahvusvahelisi õigusakte kui miinimumnormi ning lisameetmete lähtepunkti, et pidevalt parandada oma keskkonnasäästlikkuse ja energiatõhususe näitajaid, sh vältida saastamist.
 • Hoida toimivana keskkonna- ja energiakorraldussüsteem ISO standardite 14001 ja 50001 kohaselt.
 • Suurendada oma tegevuses CO2- ja energiatõhusust, rakendades vahendeid, hoiakuid ja uusi tehnoloogiaid, et vähendada energia ja ressursside kasutust.
 • Arvestada kõikide suurte investeerimisotsuste puhul energiatõhususega; teha tarnijatega koostööd
  energiatõhusate toodete ja teenuste hankimisel, et vähendada keskkonnamõju.

OLLA OMA TEGEVUSES LÄBIPAISTVAD

 • Seada konkreetsed keskkonnasäästlikkuse ja energiatõhususe eesmärgid, mis toetavad laiemalt ka DPDHL Group GOGREEN strateegiat. Eesmärkide ülevaatus ja nende täitmise kontrollimine minimaalselt kord kalendriaasta jooksul.
 • Hinnata ja jälgida meie keskkonnasäästlikkuse ja energiatulemuslikkuse näitajaid ning koostada tulemuste kohta korrapäraselt üksikasjalikke aruandeid.

 

DHL Estonia AS omab ISO 14001 sertifikaati 2004. aastast, ISO 50001 sertifikaati alates 2017. aasta detsembrist.

 

Rohkema info saamiseks palun võtke meiega ühendust