dhlfreight.ee on DHL Estonia AS maanteetranspordi äriüksuse DHL Freight Estonia veebilehekülg.

DHL Estonia AS
Betooni 6
11415 Tallinn
Eesti

KMKR nr: EE100154681
Kontaknumber: +372 6 808 400
Faks: +372 6 808 566
E-mail: estonia@dhl.com

Autriõigus

Copyright 2019 DHL International GmbH. All Rights Reserved. – kõik õigused kaitstud Materjalide autoriõigus kuulub emafirmale Deutsche Post AG.

Kasutustingimuste ja privaatsusavalduse muutmine

DHL Freight Estonial on õigus ühepoolselt ja ette teatamata teha muudatusi kasutustingimustesse ja privaatsusavaldusse selle lehekülje uuendamise teel. Muudatused on veebilehe kasutajatele ja lugejatele siduvad, mistõttu soovitame veebilehe külastajatel ja kasutajatel perioodiliselt seda lehekülge vaadata, et tutvuda parajasti kehtivate kasutustingimuste ja privaatsusavaldusega.

See avaldus on viimati ajakohastatud 14, mai 2018.

Veebisaidi kasutamine

Siin kirjeldatud privaatsuspõhimõtted kehtivad selle veebilehe ja siit pärineva sisu igasuguse kasutamise kohta. DHL Freight Estonia on pühendunud teie privaatsuse ja andmete kaitsmisele, arendades tehnoloogiaid, mis võimaldavad teile turvalist online kogemust. DHL Freight Estonia veebilehekülge kasutades nõustute siin kirjeldatud tingimustega. Kui te ei saa siin kirjeldatud tingimustega nõustuda, palume teil lahkuda sellelt veebilehelt viivitamatult ja edasi sirvimata.

Isikuandmed

Isikuandmed kujutavad endast konkreetset teavet isiklike või faktiliste andmete kohta, mis seonduvad füüsilise isikuga või sellisena defineeritava füüsilise isikuga. See võib hõlmata teie kodanikunime, aadressi, telefoninumbrit, isikukoodi ja sünniaega ning teavet teie ostetud DHL toodete ja teenuste kohta. Me võime samuti küsida niisugust teavet nagu tööülesanded, ametikoht, tegevusharu, ettevõte ja riik. Teavet, mida ei saa otseselt seostada teie tõelise identiteediga – näiteks teie veebisaitide eelistused või veebisaitide külastuste arv – ei ole käsitletav isikuandmetena.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

DHL Freight Estonia kannab oma veebilehe kasutajate andmekaitse eest hoolt. Kui te külastate veebilehte, salvestavad meie veebiserverid alati turvalisuse eesmärgil ajutiselt selle arvuti ühendusandmed, millest ühendus on loodud, nimistu veebisaitidest, mida on külastatud meie koduleheküljel, veebisaidi külastuse aja ja kestuse, kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi identifitseerimisandmed ning ka veebilehe, mille kaudu te liikusite meie koduleheküljele. Muid isikuandmeid nagu teie kodanikunimi, aadress, telefoninumber või meiliaadress, ei koguta, kui te pole seda vabatahtlikult soovinud, näiteks veebilehel transporditellimuse vormistamisel, kasutajaks registreerimisel, küsitluses osalemisel, töökonkursile kandideerimisel, lepingu täitmisel või päringule vastamise raames.

DHLi mõned veebipõhised rakendused, näiteks Multishipping, nõuavad ligipääsuks registreerumist ja parooli. Teavet, mis saadakse nende valdkondade kasutajatelt, võib DHL kasutada ka turunduslikel eesmärkidel ja teie vabatahtlikul nõusolekul ning olles seejuures kooskõlas siseriiklike seaduslike sätetega.

Teatud saatmisandmed edastatakse transiit- või sihtkohariigi ametiasutustele – vastavalt nende seaduslikele sätele –tolli- ja maksuküsimuste asjus või turvalisuse eesmärgil. Edastatav teave hõlmab üldjuhul järgmist: kauba saatja nimi ja aadress, kauba saaja nimi ja aadress, kauba kirjeldus, saadetise ühikute arv, kaal ja väärtus.

Teie isikuandmed talletatakse DHL Data Sector’i serverites Tšehhis ja võidakse ülalkirjeldatud eesmärkidel jagada DPDHL kontserni teiste sidusettevõtetega. DHL ja/või selle kontserni muud sidusettevõtted Euroopa Majanduspiirkonnas võivad edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele.

Andmete töötlemise eesmärk

Teie andmeid võidakse töödelda alljärgnevatel põhjustel:

 • et tagada juurdepääs meie veebilehele ja e-teenustele;
 • et kanda hoolt teie registreerimise ja sisselogimise eest DHL e-teenustesse,
 • et töödelda teie veebibroneeringuid või toodete ja lisateenuste tellimusi;
 • et pakkuda teile teenuseid (üksnes teie nõusolekul);
 • et võtta teiega ühendust seoses teie soovitud teenustega;
 • et osutada teenuseid, mida olete soovinud, sealhulgas Track & Trace;
 • et korraldada mis tahes maksete töötlemist;
 • et viia läbi küsitlusi teile pakutava teenuse parandamiseks ja pakkuda meie kasutajatele mõistlikul
 • tasemel teenuseid (üksnes teie nõusolekul);
 • et teavitada teid DHLi teistest toodetest ja teenustest (üksnes teie nõusolekul);
 • et edastada teie hinnapäringud DHLi asjakohastele kohalikele osakondadele ja teie poolt soovitud teenusega seotud koostööpartneritele

Andmete kasutamine otseturunduse eesmärgil

Teie nõusolekul võib DHL Freight Estonia kasutada teie esitatud teavet selleks, et saata teile meie toodete ja teenustega seotud pakkumisi, mida peame teile huvitavaks. Võite oma nõusoleku DHL Freight Estonialt lisateabe saamise kohta alati tagasi võtta. Teil on samuti täielik õigus paluda meil mitte töödelda teie isikuandmeid otseturunduse otstarbel. Te võite seda õigust kasutada mis tahes ajal, võttes meiega ühendust kas tava- või e-posti teel selles privaatsusavalduses toodud aadressil.

Andmete avaldamine kolmandatele isikutele

DHL Freight Estonia ei anna edasi, müü, loovuta ega levita muul viisil teie isikuandmeid kolmandatele isikutele - ka tulevikus mitte -, ilma et see ei ole seaduslikult ette nähtud, lepingu täitmise raames vajalik või kui te olete selleks oma selgesõnalise nõusoleku andnud. Näiteks võib olla toodete tellimisel vajalik edastada teie aadress ja muud tellimusega seonduvad andmed meie allhankijatele.

Samuti võib DHL Freight Estonia avaldada teie isikuandmed juhul, kui oleme kohustatud avaldama teie isikuandmed kohtumääruse või mis tahes muu õigusjärgse kohustuse, kohtukutse või õigusmenetluse kohaselt või kui seadus seda muul viisil nõuab, või kui usume, et see on vajalik ebaseadusliku tegevuse või meie põhimõtete rikkumise ärahoidmiseks või sellevastaste meetmete võtmiseks.

Turvalisus

DHL Freight Estonia rakendab kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et vältida teie isikuandmete kaotust või väärkasutust. Teie andmed salvestatakse näiteks turvalises keskkonnas, mis ei ole avalikkusele kättesaadav. Teatud juhtudel krüpteerib Secure Socket Layer (SSL) tehnoloogia teie isikuandmed iga andmeedastuse ajal. See tähendab, et heakskiidetud krüpteerimismenetlus on kasutusel teabevahetusel teie arvuti ning DHLi serverite vahel, kui teie brauser toetab SSLi.

Kui peaksite soovima võtta ühendust DHL Freight Estoniaga meili teel, siis tahaksime rõhutada, et me ei saa garanteerida edastatud teabe konfidentsiaalsust. Meilisõnumid võivad olla loetavad kolmandate osapoolte poolt. Seetõttu soovitame teil saata konfidentsiaalne teave üksnes posti teel.

Teie isikuandmed jäävad DHL Freight Estonia vastutusele. DHL Freight Estonia tagab, et salvestatud andmeid, kaasa arvatud teie isikuandmeid töödeldakse hoolikalt ja kaitstakse nõuetekohaselt parajasti kohaldatavate turvastandardite kohaselt.

Küpsised

„Küpsised” on väikesed tekstifailid, mis võimaldavad salvestada teavet teie arvuti ja selle kasutaja kohta, kui te külastate mõnda meie veebisaiti. „Küpsised” aitavad meil määratleda, kui sageli meie Interneti kodulehti külastatakse ja kui palju kasutajaid on. Need aitavad meil ka teha pakkumisi, mis on teile võimalikult vastuvõetavad ja tõhusad. Küpsiste kasutamine lihtsustab teie andmete kogumist ja säästab teie aega, sest informatsioon, mida olete varasemalt avaldanud (nt arveldamise aadress, transpordi aadress, jne) on võimalik teile uuesti kuvada ning peate vähem trükkima.

Meie tooteid ja teenuseid saab kasutada ka ilma küpsisteta. Oma brauseris saate deaktiveerida küpsiste salvestamise, piirata nende salvestuse vaid teatud veebisaitidele või seadistada brauseri sellisest, et ta teavitab teid küpsiste edastamisest. Samuti võite igal ajal kustutada küpsised oma arvuti kõva-kettalt. Pidage meeles, et sellisel juhul on teie saidikasutus ja kasutajajuhised piiratud.

Palun pidage meeles, et meie veebisaitide mõnedel lehekülgedel võite näha küpsiseid, mis pole seotud DHLiga. Kui külastate lehekülge, millele on sisu manustanud näiteks YouTube või Vimeo, võivad need teenusepakkujad paigaldada oma küpsised teie brauserisse. DHL ei kontrolli selliste küpsiste kasutamist ega oma neile ligipääsu nende töörežiimi tõttu, mis võimaldab ligipääsu üksnes osapoolele, kes need algselt paigaldas. Selliste küpsiste kohta lisainfo saamiseks peaksite vaatama kolmanda osapoole veebisaite.

Teie õigused

Te võite oma andmeid igal ajal kontrollida ja nõuda nende parandamist, täiendamist või eemaldamist, saates e-kirja aadressil estonia@dhl.com või saates oma soovi posti teel ülalpool toodud DHL aadressile.

Oleme avatud oma privaatsusavalduse tagasisidele ja kommentaaridele. Kui te arvate, et DHL Freight Estonia ei ole käitunud vastavalt siin kirjeldatule, palun võtke meiega ühendust aadressil estonia@dhl.com